LEGEA 448/2006 PRIVIND PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP

Persoanele cu dizabilități beneficiază de acces liber la spectacolele Teatrului Excelsior prin înscriere prealabilă.
Cu scopul de a veni în sprijinul persoanelor cu handicap, astfel cum este reglementat în art. 21 alin. (3) – (4) din Legea nr. 448/2006, pentru evenimentele sau spectacolele organizate de noi, alocăm un număr total de 3 invitații (6 LOCURI).
(4) Persoanele cu handicap beneficiază de bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice și sportive, astfel:

a) Persoana cu handicap grav sau accentuat, precum și însoțitorul beneficiază de gratuitate;
b) Persoana cu handicap mediu și usor beneficiază de bilete de intrare în aceleași condiții ca pentru elevi și studenți.

O invitație este valabilă pentru 2 persoane (un copil cu handicap, un adult-însoțitor, un adult cu handicap grav sau accentuat și însoțitorul acestuia).
Persoana cu handicap mediu sau ușor beneficiază de bilete de intrare, achitand prețul corespunzator categoriei de bilete/ abonamente vizate.
Participanții minori sau majori cu handicap grav sau accentuat trebuie să fie însoțiți, obligatoriu de un adult cu calitatea de însoțitor.
Vă informăm că, în conformitate cu prevederile articolului 21 din legea 448 / 2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Teatrul Excelsior alocă persoanelor cu dizabilități un număr de 3 invitații (respectiv 6 locuri) lunar. Acordarea gratuităților, cât și accesul la spectacole se va face numai pe bază de legitimație personală.
Pentru a intra în posesia acestor invitații (în situațiile prevăzute mai sus), vă rugăm să vă înscrieți pe tabelul nominal de la casieria teatrului și totodată să depuneți documentele doveditoare:
– Copie C.I. al persoanei cu handicap;
– Copie după certificatul medical emis în condițiile legii din care să reiasă tipul și gradul handicapului;
– Copie C.I. al persoanei însoțitoare;
– Copie după documentul din care să reiasă calitatea de însoțitor.
Aceste documente pot fi transmise si la adresa de email contact@teatrul-excelsior.ro.
Însoțitorul este pe deplin răspunzator atât în timpul evenimentului cât și anterior/ulterior acestuia de orice manifestație a celui pe care îl însoțește, ce ar putea rezulta din desfășurarea spectacolului. Organizatorul este exonerat de orice răspundere.
Accesul la spectacol se va face numai pe bază de documente de identitate, atât pentru persoana cu handicap, cât și pentru însoțitorul acesteia.
Înscrierile se fac săptămânal în fiecare zi de marți pentru accesul la spectacolele ce vor avea loc la sfârșitul săptămânii în curs.

Română
X